Thật vinh dự khi nằm trong top 100 thương hiệu nổi tiếng, qua sự đánh giá của ban tổ chức khảo sát bình chọn trong nhiều năm liền, và cảm thấy rằng đây là thành quả xứng đáng qua...